Chăm Sóc Môi

 Tẩy tế bào chết môi LUSH | Honey | 20gr  Tẩy tế bào chết môi LUSH | Honey | 20gr
 Son Dưỡng Hữu Cơ Không Mùi BADGER | 4.2gr  Son Dưỡng Hữu Cơ Không Mùi BADGER | 4.2gr
 Son Dưỡng Hữu Cơ Có Màu BADGER | 4.2gr  Son Dưỡng Hữu Cơ Có Màu BADGER | 4.2gr
 Tẩy tế bào chết môi LUSH | Bubblegum | 25gr  Tẩy tế bào chết môi LUSH | Bubblegum | 25gr
 Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Rose | 4.25gr  Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Rose | 4.25gr
 Son Dưỡng Burt’s Bees | 4.25gr  Son Dưỡng Burt’s Bees | 4.25gr
 Son Dưỡng Chùm Ngây MoriS | 5gr  Son Dưỡng Chùm Ngây MoriS | 5gr