Lip Tint

 Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Hibiscus | 4.25gr  Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Hibiscus | 4.25gr
 Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Red Dahlia | 4.25gr  Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Red Dahlia | 4.25gr
 Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Rose | 4.25gr  Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Rose | 4.25gr
 Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Zinnia | 4.25gr  Son Dưỡng Có Màu Burt’s Bees | Zinnia | 4.25gr