Điều khoản chính sách Vitabox Affiliate

Ver. Mar 2020

  1.  Điều khoản chung

 - Tỷ lệ hoa hồng: 15% giá trị đơn hàng.

 - Thời gian lưu cookie (cookie life): hoa hồng sẽ được tính cho affiliater nếu khách hàng mua hàng trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm click vào link giới thiệu. (Người mua có thể mua bất kỳ sản phẩm nào trên website của Vitabox, hệ thống vẫn sẽ ghi nhận kết quả cho affiliater)

 - Thời gian duyệt hoa hồng cho các đơn hàng: 1 lần vào ngày 15 mỗi tháng. Vào ngày này, các đơn hàng thành công phát sinh trong tháng trước sẽ được duyệt hoa hồng.

 - Thời gian chi trả hoa hồng: 1 lần vào ngày 15 mỗi tháng. Vào ngày này hoa hồng của các đơn hàng được duyệt hoa hồng sẽ được thanh toán một lần cho Affiliater

 - Vitabox chỉ thực hiện chuyển tiền theo thông tin chuyển khoản đã được Affiliater đăng ký. Khi đã chuyển khoản thành công đúng theo thông tin này, Vitabox xem như đã hoàn thành trách nhiệm thanh toán với Affiliater và sẽ không chịu trách nhiệm với tất cả tranh chấp phát sinh liên quan đến số tiền này.

 - Phí chuyển tiền: sẽ do người nhận tiền chịu, theo biểu phí của ngân hàng người nhận.

 - Các đơn hàng bị trả lại theo chính sách đổi trả của Vitabox sẽ không được tính hoa hồng cho cộng tác viên. Các đơn hàng đổi vẫn được tính hoa hồng theo doanh thu thực tế sau cùng. (Chi tiết chính sách đổi trả của Vitabox vui lòng xem tại đây)


  2.  Quy định về các trường hợp khác

  2.1.  Trường hợp cookie bị ghi đè

 - Cookie bị ghi đè: Cookie chỉ bị ghi đè khi khách hàng click qua link của Affiliater 1 mà chưa thanh toán dịch vụ, Sau đó Khách hàng click qua link của Affiliater 2 và thanh toán dịch vụ thì hoa hồng sẽ được tính cho Affiliater 2.
- Last click: Là việc ghi nhận đơn hàng và tính hoa hồng cho kênh cuối cùng tiếp cận khách hàng trước khi thực hiện mua hàng trên website của Vitabox.vn. Điều này có nghĩa là 1 khách hàng click qua nhiều link Affiliate giới thiệu của các Affiliater khác nhau. Thì hoa hồng sẽ tính cho Affiliater cuối cùng mà khách hàng click link affiliate.

Việc cookie có thể bị ghi đè là hiện tượng phổ biến mà mỗi affiliater cần ý thức và chấp nhận. Vitabox sẽ luôn thực hiện ghi nhận kết quả cho Affiliater theo như hệ thống hiển thị và KHÔNG giải quyết bất kỳ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc cookie bị ghi đè. Vitabox cũng sẽ KHÔNG thực hiện theo bất kỳ dàn xếp nào (ngoài hệ thống và quy định affiliate của Vitabox) được thực hiện bởi các Affiliater.


  2.2.  Hỗ trợ trong trường hợp không ghi nhận Cookie:

Một số thiết bị của người mua được thiết lập để chặn cookie, xóa cookie hoặc bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến việc không tồn tại cookie tại thời điểm mua hàng (ví dụ người mua reset thiết bị, cài đặt lại ứng dụng, sử dụng trình duyệt khác để mua hàng...). Tất cả những trường hợp trên gọi chung là “trường hợp không ghi nhận Cookie”

Nếu người mua thực hiện hành động mua hàng trong trường hợp không ghi nhận cookie, hệ thống Vitabox Affiliate sẽ không nhận ra bất kỳ cookie nào và sẽ không ghi nhận doanh thu cho Affiliater. Tinh thần chung là Vitabox sẽ cố gắng xác minh và ghi nhận thủ công cho Affiliater các đơn hàng mà Vitabox có đủ cơ sở để xác định thuộc về Affiliater.

!!! Nếu bạn cảm thấy một đơn hàng của mình không xuất hiện trên bảng theo dõi kết quả. Đừng lo, hãy liên hệ ngay với các kênh chat của Vitabox và cung cấp thông tin xác minh để được hỗ trợ.

  -  Thông tin xác minh mà Affiliater cần cung cấp bao gồm: tên, số điện thoại của người đặt hàng, khoảng thời gian đặt hàng.

  -  Trong vòng 8 giờ làm việc kể khi nhận được thông tin bạn cung cấp, đội ngũ Vitabox sẽ thông báo kết quả đến bạn.

  -  Thông tin xác minh cần phải được cung cấp đầy đủ. Vitabox có quyền từ chối giải quyết trong trường hợp không cung cấp đủ các thông tin như liệt kê nêu trên.

  -  Quá trình xác minh đơn hàng tuân thủ theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Vitabox.