Hướng dẫn quy trình đăng ký Vitabox Affiliate


  1.  Đăng ký thông tin và mã giới thiệu tại đây 2.  Copy  link sản phẩm bạn muốn giới thiệu


  3.  Thêm mã giới thiệu của bạn vào link và bắt đầu chia sẻ

Với link sản phẩm là:

https://www.vitabox.vn/products/son-duong-co-mau-burts-bees-hibiscus

Và mã affiliate của bạn là: abc2809

=> Bạn tạo link giới thiệu có mã affiliate của bạn:

https://www.vitabox.vn/products/son-duong-co-mau-burts-bees-hibiscus/?ref=abc2809

 Như vậy là bạn có thể bắt đầu chia sẻ link sản phẩm được rồi!


  4.  Theo dõi kết quả thực hiện của bạn:

Dùng tên user và password đăng ký ở bước 1 để đăng nhập vào phần quản lý tại đây